Słupia

Słupia to rzeka Pomorza Środkowego, która w górnym biegu przepływa przez liczne jeziora. Dno jest kamieniste z licznymi głazami, progami, bystrzami i mieliznami. 62-Kilometrowy odcinek z Sulęczyna do Gałąźni Małej w regulaminach GOK – PTTK widnieje w wykazie górskich szlaków kajakowych. W środkowym biegu w wyniku budowy elektrowni wodnych na przełomie XIX i XX wieku…
Dowiedz się więcej